Welke dieren?

Vrijwel alle dieren kunnen geprepareerd worden.

Voor wilde dieren, huisdieren en bejaagde dieren gelden verschillende regels:

Wilde dieren...

Een jonge pimpelmees is ook een wild dier.
Een jonge pimpelmees is ook een wild dier.

Wilde dieren zijn alle dieren die in Nederland in het wild voorkomen zoals reiger, fazant, buizerd, mus, eekhoorn, konijn, mol enzovoort.

 

Digitaal meldingssyteem van RVO

Wilde dieren mogen vrijwel allemaal geprepareerd worden maar niet zonder meer. Dat mag alleen als u ze dood gevonden of per ongeluk aangereden heeft

Per 1-1-2017 is de vervoersverklaring die door de politie afgegeven werd vervallen. Hiervoor in de plaats komt een digitaal meldingssysteem van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dit systeem is echter nog niet beschikbaar. Tot die tijd registreert Vacht en Veren uw dier en bevestigt een merkteken. Zodra het meldingssyteem beschikbaar is kunt u of Vacht en Veren het dier hierin aanmelden.

Huisdieren

Wist u dat u niet alleen een hond of kat maar ook een lam of slang kunt laten prepareren?
Wist u dat u niet alleen een hond of kat maar ook een lam of slang kunt laten prepareren?

Uw huisdier kan geprepareerd worden. Uw hond of kat is een individu met een eigen karakter waar u aan wilt blijven denken. Maar ook andere dieren die in uw bezit zijn kunt u laten prepareren na hun overlijden.

Bejaagde dieren

Een fazant mag in de winter bejaagd worden.
Een fazant mag in de winter bejaagd worden.

Dieren die bejaagd of bij schadebestrijding gedood zijn, mogen geprepareerd worden. De eigenaar moet de jacht of schadebestrijding dan wel kunnen aantonen. Een verklaring van de vergunninghoudende jager of schadebestrijder is daarvoor voldoende. Een voorbeeld van 'Bos en Fauna' van zo'n verklaring om te kopiëren vindt u hier.

 

De soorten die bejaagd mogen worden zijn haas, fazant, wilde eend, konijn en houtduif.

 

De soorten die bestreden mogen worden verschillen per seizoen en per provincie. Over het algemeen gaat het hier om soorten als vos, gans, kraai, spreeuw, mol etc.

Welke dieren?, Vacht en Veren Amsterdam